Dylai planhigion cotio powdr yn cyfarfod 5 amodau

1, dylai'r perfformiad paent yn cael ei defnyddio'n llawn

haenau gwrth-ddŵr gwahanol yn cael eu cryfderau a'u gwendidau eu hunain, yn eu defnyddio am amser hir, gan osgoi eu byr. Megis dwysedd uchel geomembrane polyethylen, hyblygrwydd gwael, mae'n anodd defnyddio gwrth-ddŵr ar y to. Fodd bynnag, mae wedi cryfder cryf, gwrthiant twll gwraidd cryf, lled o hyd at 7m, a gwythiennau weldio. Mae'r cryfderau hyn yn unig addas ar gyfer diddosi mewn safleoedd tirlenwi enfawr a chamlesi a phyllau, sydd yn unigryw gan ddeunyddiau eraill.

Nid yw asid propionic haenau gwrth-ddŵr sment-cystal â haenau polywrethan, ond gall haenau ester acrylig yn cael eu cymhwyso ar swbstradau gwlyb, ond nid haenau polywrethan all.

 

2, cotio gwrth-ddŵr priodweddau ffisegol yn well

Gall priodweddau ffisegol megis cryfder tynnol, elongation yn ystod yr egwyl, anathreiddedd i ddŵr, ymwrthedd i hyblygrwydd tymheredd uchel, a gwrthwynebiad i heneiddio naturiol i gyd bodloni manylebau cenedlaethol. Yn ogystal, mae hefyd yn gallu i weithredu adeiladu, sy'n cael ei ddweud, ei fod yn syml ac yn gyfleus, nid yw'n cynhyrchu nwy sy'n gallu niweidio'r gwaith adeiladu, ac mae llawer o fanteision ac anfanteision o gymharu â deunyddiau gwrth-ddŵr eraill. deunyddiau o'r fath yn ddeunyddiau da.

 

3. Parwch pwysigrwydd yr adeilad

O ansawdd uchel, SBS uchel-pris haddasu pilenni bitwminaidd a pilenni EPDM yn ddeunyddiau da yn yr adeiladau cyntaf a'r ail haen, ac yn "deunydd" yn yr adeiladau pen-isel. Megis siediau adeiladu, warysau tymor byr, llochesi trychineb, ac ati, ar ôl tynnu un neu ddwy flynedd, y defnydd o baent o ansawdd uchel yn wastraff.

 

4, gallu i addasu da i'r safle adeiladu

Mae'r math o cotio dal dŵr yn wahanol, ac mae'r gallu i addasu i wahanol rannau adeilad hefyd yn wan. Mae'r coiliau yn cael eu defnyddio i ledaenu ardal fawr o rannau dal dŵr. Mae'r gwaith adeiladu yn gyflym ac yn hawdd er mwyn sicrhau ansawdd. Fodd bynnag, diddosi mewn toiledau a thoiledau yn cael ei golli, a phaent gwrth-ddŵr yn ddeunydd defnyddiol. deunyddiau gwrth-ddŵr anhyblyg yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd nad ydynt yn dirgrynu, megis waliau islawr a diddosi llawr fel gwrth-ddŵr strwythurol gadarn, ond os cânt eu defnyddio ar gyfer pontydd a thoeau rhychwant mawr, yr effaith yn wael, swmpus, a gwastraff o ddeunydd.

 

5, yn rhoi sylw i ymarferoldeb adeiladu

Rhai deunyddiau gwrth-ddŵr feddu ar nodweddion corfforol da, ond maent yn anodd i adeiladu. Megis bilen gwrth-gludiog, mae'n anodd i selio cymalau, deunydd powdr yn anodd ei gwasgaru'n gyfartal, yn agored, a ddarlledwyd yn fwy anodd i ddod ar gau.


Post time: May-29-2018

WhatsApp Sgwrs Ar-lein!