FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące obróbki malowania proszkowego

Dlaczego efekt malowania proszkowego nie jest dobry?

Najpierw sprawdź problem z zanieczyszczeniem proszkiem, sprawdź i wyczyść piec suszący wewnątrz ściany i sufitu, szczególnie szczelinę między kołem łańcuchowym przenośnika podwieszonego a rurą powietrza. Sprawdzenie, czy filtr przewodu powietrza jest uszkodzony, czy nie.

Dlaczego kolor malowania proszkowego nie jest jednolity lub inny?

1 Proszek przeplatany nie jest jednorodny, sprawdzając jakość proszku i zachowując ten sam dodatni i ujemny L,a,b.

2 Ustawić piec suszący na najbardziej odpowiednią temperaturę.

3 Sprawdź i dostosuj dane dotyczące procesu malowania proszkowego, aby zachować jednolitą grubość.

Jak używać elektrostatycznego pistoletu proszkowego?

1. Najpierw sprawdź wszystkie połączenia kablowe.

2. Włączyć pistolet natryskowy przy włączonym zielonym oświetleniu.

3. Dostosuj napięcie zasilania do 60KV-80KV. (Upewnij się, że łączysz ze zbiornikiem na proszek)

4. Ponownie naciśnij przełącznik pistoletu natryskowego, następuje natryskiwanie proszku, aby rozpocząć malowanie proszkowe.

Chcesz pracować z nami?