Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące przetwarzania powłok proszkowych

Dlaczego efekt malowania proszkowego nie jest dobry

Najpierw sprawdź problem zanieczyszczenia proszkiem, sprawdź i wyczyść suszarkę wewnątrz ściany i sufitu, szczególnie szczelinę między kołem łańcuchowym przenośnika podwieszonego a rurą powietrzną.Sprawdzanie, czy filtr rury powietrznej nie jest uszkodzony.

Dlaczego kolor powłoki proszkowej nie jest jednolity lub inny?

1 Przeplot proszku nie jest jednorodny, sprawdzając jakość proszku i zachowując te same dodatnie i ujemne wartości L, a, b.

2 Ustaw suszarkę na najbardziej odpowiednią temperaturę.

3 Sprawdź i dostosuj dane przetwarzania powłoki proszkowej, aby zachować jednolitą grubość.

Jak korzystać z elektrostatycznego pistoletu proszkowego?

1. Najpierw sprawdź wszystkie połączenia kablowe.

2. Włączyć pistolet natryskowy przy włączonym zielonym świetle.

3. Dostosuj napięcie zasilania do 60KV-80KV. (Upewnij się, że łączysz się ze zbiornikiem proszku)

4. Ponownie naciśnij przełącznik pistoletu natryskowego, aby rozpocząć malowanie proszkowe.

CHCESZ Z NAMI PRACOWAĆ?