Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээг хангах бүтээгдэхүүн. ДЭМБ-ын үзэж байгаагаар эдгээр бүтээгдэхүүн нь "ямар ч үед, хангалттай хэмжээгээр, зохих тунгийн хэлбэрээр, баталгаатай чанар, хангалттай мэдээлэлтэй, хувь хүн болон олон нийтийн төлж чадах үнээр" байх ёстой.

Spindle хэт ягаан туяаны будгийн шугам